MUUSEUM ON AJUTISELT SULETUD

Muuseum avati 20. veebruaril 1998.

Muuseum tegeleb:
- Haljala kihelkonna mineviku säilitamise ja uurimisega
- Kultuurilooga seotud paikade ja inimeste kohta informatsiooni kogumise ja vahendamisega
- Töö-, tarberiistade, fotode jm. eksponeerimisega
- Haljala ja selle lähema ümbruse tutvustamisega